DOCS kalkylsystem
 • Mäta / mängda PDF-ritningar (tak, vägg, golv, löpmeterytor)
 • Koppla behandlingar & priser mot ytorna = färdigt kalkylunderlag
 • Utskrift rum för rum, plan för plan eller hela projekt
 • Installation på dator
 • Automatiskt uppställd offert
 • Automatiskt summerat
 • Skapa olika typer av mallar
 • Överskådlig lista med alla offerter (för att snabbt kunna skapa, öppna, ändra)
 • Koppla fler anställda för tillgång om fler lämnar anbud (kostnadsfritt)
 • Webbaserat (fungerar i alla enheter med internet)
MrFaktura
 • Enkelt fakturasystem, överskådlig lista för alla fakturor
 • Skapa nytt, kopiera, makulera, kreditera, skapa påminnelser, skapa inbetalningar etc.
 • Vänd offert i MrAnbud till faktura i MrFaktura i ett klick
 • Koppla anställda eller externa ekonomikonsulter (kostnadsfritt)
 • Webbaserat (fungerar i alla enheter med internet)
MrProjekt
 • Överskådlig lista med alla projekt
 • Enkel navigation
 • Koppla era anställda till olika projekt & uppgifter
 • Rapportera tid & material per projekt
 • Enkel utskrift av rapporter
 • Webbaserat (fungerar i alla enheter med internet)
MrTid
 • Koppla Era anställda till konto (kostnadsfritt)
 • Enkel rapportering
 • Ange datum & tid
 • Ange kommentar/notis per rapport
 • Enkel utskrift av rapport per anställd
 • Webbaserat (fungerar i alla enheter med internet)