MrTid

MrTid

Rapportera tid.

Lägg till datum & tid samt ev. kommentar/notis om rapporten.

Enkel utskrift av vald period för tidrapporter (rapport per person).

Webbaserat (fungerar i alla enheter med internet)