HantverksParken är ett binamn till MåleriRåd AB.
MåleriRåd AB etablerades 1983 och tillhandahåller system och konsultuppdrag i hantverksbranschen.

MåleriRåd AB´s främsta bransch är måleribranschen då dom flesta systemen är utvecklade för måleriarbeten men några av systemen kan även andra yrkesgrupper använda (DOCS mätsystem, offert & faktura, projekthantering samt tidrapport).

Förutom att tillhandahålla system utför MåleriRåd AB även konsultuppdrag. Varje år kostnadsberäknas hundratals projekt till ett värde av ca 300 miljoner.
Projekten beställs av olika aktörer (målare, Kommuner, byggföretag, fastighetsägare, BRFer etc.).