Tips

Skapa ett anbud för löpande räkning
(lämna anbud med tim-debitering utan fast pris)

  • Skriv text för prisdetaljen
  • Välj ”Pris” vid val av ”Typ av prisdetalj”
  • Lägg till er timdebitering under ”Pris exkl. moms”
  • Antal = 0 (här ska det inte anges något antal, ange siffran 0)
  • Enhet = tim

Har ni nu gjort rätt ska anbudet inte skriva ut ett fast pris för projektet, utan nu ska det stå per tim (per löpande räkning).